Spletna aplikacija : Poštno okence pri vas
 
Aplikacija Poštno okence pri vas vam omogoča, da si sami opremite vse pošiljke in ob tem kreirate popis oddanih pošiljk
ki ga na sprejemno pošto posredujete tudi v elektronski obliki. Prav tako bo lahko del korespondence (potrditev oddaje
pošiljk, itd.) potekal v elektronski obliki.
Poskrbeli smo tudi za varnost, saj do aplikacije dostopate le s pomočjo certifikata, ki ga bo izdala Pošta Slovenije.
 
Uporabniki spletne aplikacije Poštno okence pri vas za delovanje aplikacije potrebujejo:
 
Tehtnico: lahko uporabite elektronsko tehtnico, ki je povezljiva z aplikacijo. V tem primeru se bo masa prenašala
  v aplikacijo samodejno. Priporočamo uporabo elektronskih tehtnic proizvajalcev: Mettler Toledo, Libela
  Tehtnice morajo izpolnjevati minimalne tehnične zahteve da se bo masa prenašala samodejno.
  Pošiljke se lahko tehtajo tudi na mehanski tehtnici, ki ni povezana z računalnikom oziroma aplikacijo v tem primeru se
  masa v aplikacijo vnaša ročno.
   
Tiskalnik za nalepke: pošiljka mora biti opremljena z nalepko, na kateri so podatki o plačani poštnini, sprejemni pošti,
  datumu oddaje itd., zato za opremo pošiljk potrebujete tudi tiskalnik za nalepke. Priporočamo uporabo tiskalnikov
  naslednjih proizvajalcev: Datamax Ovation ali Zebra.
   
Laserski tiskalnik: za tiskanje spremnic, popisov oddanih pošiljk itd. se uporabi laserski tiskalnik.
   
Največjim uporabnikom poštnih storitev bo del navedene opreme zagotovila Pošta Slovenije.
 
Prevzem elektronskega popisa oddanih pošiljk omogoča prenovljena aplikacija UPO, ki se še ne uporablja na vseh poštah, saj
se na pošte namešča postopoma. Zaradi navedenega bo prenos elektronskega popisa oddanih pošiljk na vaši pošti mogoč, šele
ko bo na pošti, nameščena nova aplikacija UPO. V prehodnem času se pošiljke sicer lahko opremljajo z aplikacijo
Poštno okence pri vas, vendar se elektronski popis oddanih pošiljk na pošto še ne bo prenašal, ker obstoječa aplikacija UPO 
tega ne podpira.
 
 
Funkcionalnosti spletne aplikacije Poštno okence pri vas
 
Aplikacija je zasnovana tako, da vam omogoča čim lažje rokovanje in jim pri tem omogoča različne funkcionalnosti:
   
aplikacija omogoča oddajo pošiljk prek spletne strani;
aplikacijo lahko uporablja več uporabnikov hkrati. Prav tako uporaba ni pogojena z namestitvijo nobenih dodatnih programov;
uporabniku ni treba skrbeti za posodabljanje aplikacije, saj se bo ta avtomatsko posodabljala;
uporabnik dostopi do aplikacije s pomočjo certifikata in vnosom gesla. Vsak uporabnik bo moral imeti veljaven certifikat, ki ga bo izdala Pošta Slovenije. Zaradi tega je uporaba aplikacije varna, saj nepooblaščeni uporabniki ne morejo dostopati do aplikacije;
vsak uporabnik lahko dostopa samo do svojih podatkov, saj dostopanje do podatkov drugih uporabnikov ni mogoče;
ko se uporabnik prijavi s svojim certifikatom, se mu v aplikacijo prenesejo vsi potrebni podatki iz centralnih registrov, ki so formirani v Pošti Slovenije, in sicer se prenesejo podatki o pogojih, določenih v pogodbi, pogodbenih cenah, vrstah pošiljk, ki jih lahko sprejema določen uporabnik, cenikih itd;
sprejem pošiljk se opravi v sprejemnem oknu, kjer se v različna polja vnesejo potrebni podatki (vrsta pošiljke, vrsta prometa, masa itd.). Sprejem pošiljk se potrdi in natisne se nalepka ali spremnica, ki se nalepi oziroma pritrdi na pošiljko. Prav tako se natisne posebna položnica, če ima pošiljka označeno storitev odkupnina;
pošiljke se lahko sprejemajo za tekoči datum, lahko pa se že pripravljajo za prihodnje dni, in sicer lahko uporabnik na enkrat pripravlja več oddaj pošiljk;
pošiljke se lahko sprejemajo za tekoči datum, lahko pa se že pripravljajo za prihodnje dni, in sicer lahko uporabnik na enkrat pripravlja več oddaj pošiljk;
vsak uporabnik bo dobil dodeljen nabor sprejemnih številk in zato bo lahko uporabljal le dodeljene sprejemne številke. Zaradi navedenega se sprejemne številke ne bodo več ponavljale;
po opravljenem sprejemu za določeno oddajo se popis oddanih pošiljk zaključi in avtomatsko posreduje na sprejemno pošto. Prav tako mora pošiljatelj do nadaljnjega še vedno izpisati popis oddanih pošiljk zaradi pridobitve fizične potrditve oddanih pošiljk (pošta mora ob sprejemu pošiljk še naprej žigosati popis oddanih pošiljk s poštnim žigom);
ko sprejemna pošta opravi sprejem pošiljk, uporabnik lahko prejme elektronsko potrditev oddaje;
uporabnik bo imel na razpolago točne podatke o oddanih pošiljkah tudi v elektronski obliki;
aplikacija bo omogočala prenos podatkov v informacijski sistem uporabnikov, kar jim bo omogočalo nadaljnjo uporabo in obdelavo podatkov o pošiljkah, kakor tudi vnos podatkov o naslovnikih iz njihovega informacijskega sistema v aplikacijo;
vsi uporabniki, ki uporabljajo staro aplikacijo Poštno okence oz. staro aplikacijo Paketna spremnica, bodo pričeli uporabljati novo aplikacijo Poštno okence pri vas, saj se bodo stare aplikacije prenehale uporabljati
   
 

Natisni stran

Na vrh
 
KONTAKT
IVO RAUŠ
E : ivo.raus@posta.si
T : (02) 449 2252